Nyheter 2020

Hausse Folke

folke frittfolj

Njurunda 20200816
Elitklass SPÅR 504 p 
Äg o förare Helen Nilsson


 

Vi har förlorat en vän och stor boxerälskare
Erica Blomberg avled hastigt i sitt hem den 18/6 2020

ericas minne