Nyheter 2020

Vi har förlorat en vän och stor boxerälskare
Erica Blomberg avled hastigt i sitt hem den 18/6 2020

ericas minne