Kull planeras våren 2019

Valparna planeras 2019

 nach  kami
e. JgdCH VDHCH IPO3 Nash von der Isenburg
HD A 
Spond 0
Hjärta 0
ZTP
Körung B
u. Korad Kamikaze Z Ringu
HD:A
KNÄ:UA
Spondylos:0
Hjärta 0

 

  • Kenneln har en liten uppfödning.
  • Det föds oftast en kull per år.
  • Valparna bor inne i huset.
  • Vid leverans är dom ID-märkta, vaccinerade, avmaskade och veterinär besiktade. 
  • Naturligtvis finns en valpkullförsäkring. 
  • Kenneln följer Svenska Boxerklubbens krav på hundarna som används i avel.