Kull planeras hösten 2018

Valparna väntas hösten 2018

   
e. KORAD Siggbergs La Masia Bonus
HD:B
KNÄ:UA
u. Okapi von den Isenburg
HD:A
KNÄ:UA
Spondylos:0

 

  • Kenneln har en liten uppfödning.
  • Det föds oftast en kull per år.
  • Valparna bor inne i huset.
  • Vid leverans är dom ID-märkta, vaccinerade, avmaskade och veterinär besiktade. 
  • Naturligtvis finns en valpkullförsäkring. 
  • Kenneln följer Svenska Boxerklubbens krav på hundarna som används i avel.